kim jesteśmy?

Towarzystwo Historyczne Czarcia Łapa to stowarzyszenie powstałe jako efekt pasji i zaangażowania, pasjonatów i profesjonalistów z różnych części Polski. Celem Towarzystwa jest nie tylko ratowanie zabytków, ale również działania edukacyjne, wsparcie dla muzeów oraz instytucji zajmujących się ochroną zabytków. Realizujemy swoje cele także poprzez bezpośrednią opiekę nad zabytkami, miejscami pamięci oraz cmentarzami wojennymi. Statutowym celem są szkolenia tematyczne, nie tylko dotyczące ochrony zabytków, ale także innych dziedzin kultury i nauki. Nasza pasja to część Naszego życia i dla niej stworzyliśmy nasze stowarzyszenie.