O nas

Lubelskie Towarzystwo Historyczne - Czarcia Łapa jest stowarzyszeniem skupiającym miłośników i pasjonatów historii, kultury i sztuki. Utworzone w 2017 roku w Lublinie jako stowarzyszenie mające na celu popularyzację wiedzy na temat historii Polski, poszczególnych miast oraz regionów. Głównym celem towarzystwa pozostaje także ratowanie oraz poszukiwanie zabytków oraz innych przedmiotów mających znaczenie dla dziedzictwa kulturowego człowieka. Członkowie towarzystwa regularnie biorą udział w pracach badawczych, wspólnie z muzeami, archeologami oraz innymi organizacjami o podobnym profilu. Członkowie naszego stowarzyszenia to nie tylko mieszkańcy lubelszczyzny ale także województwa świętokrzyskiego oraz mazowieckiego, których łączy przyjaźń oraz wspólna pasja.